Mail till styrelsen skickas till info@honunggotlandica.se 


               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Kassör Göran Karlkvist

Sekreterare Bengt Lidmark

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Anna Berlin, Åsa Höglund samt Daniel Karlsson                        

Arbetsutskott Gösta Cedergren, Daniel Karlsson