Mail till styrelsen skickas till info@honunggotlandia.se 


               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Kassör Göran Karlkvist

Sekreterare Anders Ljung

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Anna Berlin, Åsa Högberg samt Daniel Karlsson                        

Arbetsutskott Gösta Cedergren, Daniel Karlsson samt Anders Ljung