Leaderfrg_red2jpgLogo-LEADER_GUTE_redjpgEU-logo-jordbruksfonden-farg_redjpg

Leaderprojekt - Honung Gotlandica

Honung Gotlandica driver sedan en tid tillbaka ett Leaderprojekt för att stärka biodlingen på Gotland. Projektet är en förstudie som förhoppningsvis resulterar i praktiska åtgärder i steg 2. 

Projektbeskrivning

Vi vill genomföra en förstudie där vi undersöker möjligheterna att förstärka den gotländska biodlingen och samtidigt förbättra ett mindre gynnat område. I förstudien skall också kartläggas hur ett samarbete med sociala arbetskooperativ kan utformas, som bl a skall ske genom en studieresa där vi träffar kooperativet Östgöta bin, för att se hur deras organisationsform fungerar i praktiken. Vi kommer under förstudien skapa möten med gotländska biodlare, frukt- och bärodlare och frö- och oljeväxtodlare för att informera om vikten av en ökad biodling på Gotland och dess innebörd för deras produktionsgrenar. Vi vill också kartlägga hur Honung Gotlandica´s medlemmar kan bidra till utveckling av näringen.

Vilken är målgruppen för projektet?

Målgruppen är i första hand de c:a 160 medlemmar som finns i Honung Gotlandica, men även övriga biodlare på Gotland, totalt beräknar vi att det finns c:a 200 som har bin. Genom förstudien får målgruppen information om hur en förstärkning av den gotländska binäringen påverkar deras biodling och hur man kan utvecklas som enskild biodlare, men även se möjlighererna att arbeta som en grupp. Andra grupper som gynnas är frö-, oljeväxt-, bär- och fruktodlare på Gotland. Sist men inte minst gynnas alla på Gotland genom en bättre pollinering av t ex bär och frukt.

Vad är bakgrunden till projektet?

Produktionen av gotländsk honung och proukter baserad på honung, pollen och vax är betydligt lägre än efterfrågan. I förstudien skall vi kartlägga och analysera de möjligheter som finns för att utveckla honungsproduktionen.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?

En stabil primärproduktion, i första hand honung. Att miljönyttan för hela Gotland har ökat. En bättre förståelse för nyttan av väl pollinerade grödor. Ett ökat intresse för näringsbiodling. Nya samarbetsformer inom livsmedelssektorn.