Honung Gotlandica köper in slungad och silad honung från medlemmar. 

Kvalitet:  Honungen kan levereras orörd men måste vara silad. Vattenhalt skall anges vid leveransen. Honung med vattenhalt över 20 % men högst 25 % kan tas emot. Då till halva priset. Bihusesyn ska vara ifylld.
Kärl:  Honungen ska levereras i livsmedelsgodkända kärl. Endast vanliga 28-, 70- och 140 kg kärl kan fås i retur. Andra typer av kärl slängs när honungen tagits om hand.
Lånekärl:  Det finns livsmedelsgodkända kärl, 28-, 70- och 140 kg till utlåning. Alla kärl man lånat ska återlämnas när honungen levererats.

Vi betalar 50 kr/kg som grundpris.  Beroende på hur mycket man levererar höjs priset från första levererade kg med 1,50 per 500 kg intervall. Det förhöjda priset betalas ut som en efterlikvid i december då det totala antalet levererade kilon räknas ut.

Pris per kilo
1-500 50,00 kr
501-1000 51,50 kr
1001-1500 53,00 kr
1501-2000 54,50 kr
2001-2500 56,00 kr
2501-3000 57,50 kr
> 3000 59,00

Även honung från icke-medlemmar köps in men då till ett lägre pris.

Inlämning av honung sker på bestämda datum, se kalendariumet.