Det finns för närvarande ett för stort lager med honung för att kunna kunna
köpa in annan honung än sådan sorthonung som det är brist på. Om det visar sig
att försäljningen går bättre än vi räknar med kommer honung att köpas in under
följande villkor.
Honungspris: Grundpriset är 45 kr/kg. För momsregisterade företagare tillkommer
moms
Kvalitet: Honungen kan levereras orörd men måste vara minst grovsilad. Vattenhalt skall
anges och vi mäter den även vid leverans. Honung med vattenhalt över 20 % men högst
25 % kan tas emot. Då till halva priset. Ifylld Bihusesyn ska visas upp vid första leveransen.
Kärl: Honungen ska levereras i livsmedelsgodkända kärl . Endast godkända 28 --, 70 och
140 kg kärl kan fås i retur. Andra typer av kärl slängs efter vår hantering.
Lånekärl:
Det finns livsmedelsgodkända kärl, 28 --, 70 och 140 kg till utlåning. Kärlen man
lånar är till för den honung man kommer att sälja till Honung Gotlandica. Alla toma kärl
ska återlämnats när årets honungen har levereras. Egna kärl ska märkas med permanent
skrift och med namn både på lock och kärl.
Medlemsavgift