2021-04-25                                                                                                                                

Årsmöte digitalt

2021-06-03

Slungrummet öppet för bokning via Boka.se/slunglokal


2021-06-14                                                                           

Honungsinlämningen startar och kommer att vara öppen samtliga måndagar 15 - 19 tills annat meddelas. Vid dessa tider kan även köp av burkar göras. Meddela innan ni kommer antingen via SMS eller telefon 070 000 92 21 eller mail till info@honunggotlandica.se