2023-05-20 Bokning av slungrummet kan nu göras via länk https://boka.se/Slunglokal

2023-05-31 Styrelsemöte

2023-06-12 14:30-19:00 Öppet för köp av material samt inlämning av honung. OBS! För honungsinlämning gäller nya villkor. Se medlemsbrev. Vid köp av glasburkar ring eller SMS:a 0700009221 alt mail till info@honunggotlandica.se och ange hur många ni vill ha. Ovanstående tider gäller kommande måndagar tills annat meddelas.

2023-07-03 Sista dagen att beställa vinterfoder. Maila till  anita_thomsson@hotmail.com

2023-07-12 Styrelsemöte

2023-08-02 Styrelsemöte

2023-10-02 Från och med oktober kan inlämning av honung endast ske efter beställning enl ovan.

2023-10-10 Styrelsemöte