Mail till styrelsen skickas till info@honunggotlandica.se 

               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Kassör Andreas Heurlin

Sekreterare Maria Hammarlund

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Daniel Karlsson, Mats Norrby samt Anette Karlsson.                        

Arbetsutskott Gösta Cedergren, Daniel Karlsson.


Personal Anita Thomsson, Klas Thomsson.