Mail till styrelsen skickas till info@honunggotlandica.se 

               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Kassör Göran Karlkvist

Sekreterare Maria Hammarlund

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Daniel Karlsson, Mats Norrby samt Rolf Lundin.                        

Arbetsutskott Gösta Cedergren, Daniel Karlsson samt Göran Karlkvist.


Personal Anita Thomsson, Rolf Lundin