Mail till styrelsen skickas till info@honunggotlandica.se 


               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Kassör Göran Karlkvist

Sekreterare Elisabeth Hed

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Daniel Karlsson, Maria Hammarlund samt Mats Norrby.                        

Arbetsutskott Gösta Cedergren, Daniel Karlsson samt Göran Karlkvist.