Mail till Honung Gotlandica skickas till info@honunggotlandica.se 

               

Styrelsen består av 

Ordförande Gösta Cedergren

Firmateckanare Gösta Cedergren samt  Andreas Heurlin

Sekreterare Maria Hammarlund

Ansvarig hemsida Elisabeth Hed

Övriga styrelseledamöter Mats Norrby, Ralf Lagerström samt Dan Bonnevier                      Personal Anita Thomsson, Klas Thomsson.