Medlemsförmåner

  • Föreningen köper in medlemmarnas honung till högsta inköpspris, se priser under Inköp av honung
  • Tillgång till slungutrustning i Lövsta
  • Möjlighet att köpa glasburkar till inköpspris
  • Möjlighet att köpa Bifor till inköpspris

Prislista 2022 8png

Som medlem i vår ekonomiska förening betalar du en insats på 300 kr samt en årsavgift  på 150 kr och en serviceavgift på 50 kr inkl moms. Inbetalningen görs till  BG 257-6015.
Vid utträde från föreningen betalas insatsen tillbaka. 

Är du intresserad av att bli medlem kan du fylla i anmälningsblanketten och skicka in den till info@honunggotlandica.se.