Medlemsförmåner

  • Föreningen köper in medlemmarnas honung till högsta inköpspris, se dock kommentaren under Inköp av honung
  • Tillgång till slungutrustning i Lövsta
  • Möjlighet att köpa glasburkar till inköpspris
  • Möjlighet att köpa Bifor till inköpspris

Inköp av honung
Det finns för närvarande ett för stort lager med honung för att kunna kunna
köpa in annan honung än sådan sorthonung som det är brist på. Om det visar sig
att försäljningen går bättre än vi räknar med kommer honung att köpas in under
följande villkor.
Honungspris: Grundpriset är 45 kr/kg. För momsregistrerade företagare tillkommer
moms.
Kvalitet: Honungen kan levereras orörd men måste vara minst grovsilad. Vattenhalt skall
anges och vi mäter den även vid leverans. Honung som inte börjat jäsa men med en vattenhalt över 20 % men högst 25 % kan tas emot. Då till halva priset. Ifylld Bihusesyn ska visas upp vid första leveransen.
Kärl: Honungen ska levereras i livsmedelsgodkända kärl . Endast godkända 28, 70 och
140 kg kärl kan fås i retur. Andra typer av kärl slängs efter vår hantering.
Lånekärl:
Det finns livsmedelsgodkända kärl, 28, 70 och 140 kg till utlåning. Kärlen man
lånar är till för den honung man kommer att sälja till Honung Gotlandica. Alla toma kärl
ska återlämnats när årets honung har levereras. Egna kärl ska märkas med permanent
skrift och med namn både på lock och kärl.
Medlemsavgift
Eftersom Honung Gotlandica är en ekonomisk förening kommer du som medlem att äga
en andel i föreningen. För det betalar man en insats på 300 kronor. Om du skulle vilja gå
ur föreningen kan du begära att få tillbaka insatsen. För varje år ska man betala en
medlemsavgift. Den ska betalas i december året innan. Alltså 500 kronor första året.
Följade år 200 kronor.
Medlemsavgift: 200 kr per år och betalas till  BG 257-6015.

Prislista 2024 5png

Är du intresserad av att bli medlem kan du fylla i anmälningsblanketten och skicka in den till info@honunggotlandica.se.