Honung Gotlandica är en ekonomisk förening som bildades 2007. Från att från början vara tänkt som en uppsamlingsplats för honungsförsäljning till Mantorp, har föreningen idag utvecklats till ett eget förädlingsställe med försäljning både på Gotland och till ett 70-tal butiker i Stockholmsområdet. 

Produktionslokaler finns i Lövsta, Grönt Centrum, där medlemmarnas överskottshonung bearbetas. 

Där har man som medlem även tillgång till slungrum.