Vi behöver fler pollinerande insekter i vår natur för att tillgodose vår matproduktion. För varje kilo nektar som bina hämtar i naturen, ökar värdet på de pollinerade växterna med 10 - 15 gånger värdet på nektarn. Det handlar alltså om många miljoner!

Men det handlar inte bara om pengar, det är även roligt och utvecklande att vara biodlare där man många gånger glömmer stress och oro. 

Även om antal biodlare stadigt går uppåt behövs det flera biodlare för att ta tillvara den potential som finns runt om oss i naturen men innan man skaffar sig sina egna kupor rekomenderas att gå en nybörjarkurs i biodling.